Archiwum tagu: znaczne

Jak myślą i jak zachowują się dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym?

Jak myślą i jak zachowują się dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym? Jednym z upośledzeń jakie dotyka dzieci niepełnosprawne jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym, innym zaś w stopniu znacznym. O tym jak zachowują się i jak myślą dzieci dotknięte tymi upośledzeniami wiedzą najlepiej rodzice tychże dzieci. Ale to nie tylko rodzice spotykają się z nimi na co dzień. Przecież dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczają do szkół specjalnych czy ośrodków, a tam spotykają się z nauczycielami, pedagogami czy terapeutami, którzy znają doskonale ich zachowania i sposób myślenia. Jedną z podstawowych cech uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym jest bardzo wolne tempo myślenia, a co za tym idzie bardzo wolne tempo uczenia się. Inną cechą są zaburzenia mowy, albo zupełny jej brak. Nawet jeśli dziecko mówi, jego zasób słownictwa jest bardzo ubogi, trudno jest mu ułożyć logiczne zdanie. Upośledzenie dotyka również motorykę ciała. Ruchy są ograniczone, nie ma swobody ruchów. Bardzo często dzieci poruszają się na wózkach inwalidzkich. Poziom intelektualny i emocjonalny jaki osiągają dzieci dotknięte upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym równy jest poziomowi jaki osiąga dziecko zdrowe w wieku 10 lat. Natomiast poziom jaki osiąga dziecko z upośledzeniem w stopniu głębokim- 8 lat.