Rola pedagoga szkolnego w placówce oświatowej

Rola pedagoga szkolnego w placówce oświatowej Wielu z nas zadaje sobie pytanie po co w ogóle w szkole istnieje etat dla pedagoga szkolnego? Kim on jest? Czym on się zajmuje i jaki jest w ogóle zakres jego obowiązków? Pedagog szkolny to również nauczyciel, który jest zatrudniony w ramach Karty Nauczyciela, czyli przysługują mu dokładnie takie same prawa jak innym nauczycielom. W każdej szkole zatrudniony jest pedagog, nie ma obowiązku aby był on zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, może być zatrudniony na przykład na połowę etatu. Pedagog szkolny ma za zadanie pomagać uczniom, szczególnie tym z problemami. Czy to są problemy z nauką, z rówieśnikami czy problemy natury domowej. Pedagog szkolny poza stałym kontaktem z uczniem powinien również utrzymywać kontakt z rodzicami, dlatego, że duży wpływ zna zachowanie dziecka w szkole, ma sytuacja domowa i kontakt dziecka ze swoimi rodzicami. Dodatkowo, kluczową rolę pedagog szkolny odgrywa w edukacji i kształceniu dzieci niepełnosprawnych, dlatego , że zarówno dzieci niepełnosprawne jak i ich rodzice powinni być pod stała opieką pedagoga szkolnego. Bardzo często to właśnie pedagog kieruje rodziców wraz z dzieckiem do odpowiednich poradni, placówek oświatowych, a nawet lekarzy, którzy będą w stanie pomóc ich dziecku. Dlatego bez wątpienia etat pedagoga szkolnego jest niezbędny w każdej placówce oświatowej, zarówno w szkole specjalnej, jak i w każdej innej szkole.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes