Archiwum kategorii: Pomoc

Co wybrać?

Co wybrać? Rodzice dzieci niepełnosprawnych stają często przed ciężkim wyborem. Co wybrać- prywatne przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych czy publiczną placówkę z oddziałami integracyjnymi? Chodzi przecież o dalszą edukację ich pociech, każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, dlatego stara się wybrać dla niego jak najlepszą i jak najkorzystniejszą ofertę edukacyjną. Obecnie na rynku oświatowym istnieje bardzo dużo przedszkoli prywatnych, w których za naukę pociech należy zapłacić od 500zł miesięcznie, takie przedszkole z reguły oferuje szereg zajęć od logopedii, po zajęcia rewalidacyjne, dogoterapię, hipoterapię a nawet integrację sensoryczną. Zazwyczaj bogata oferta edukacyjna kusi rodziców, i właśnie dlatego posyłają swoje pociechy do prywatnych placówek. Zatem, czy publiczne placówki z oddziałami integracyjnymi są gorsze? Myślę, że nie. Nie zapomnijmy, że według wielu lekarzy i psychologów chore dzieci najszybciej rozwijają się przy dzieciach zdrowych, poprzez obserwowanie ich czy wspólne zajęcia. Publiczne placówki również oferują niepełnosprawnym dzieciom szereg zajęć, tak aby rozwój i postępy tych dzieci były jak najbardziej zadowalające. Wybór szkoły należy tylko i wyłącznie od rodziców, nikt nie może im narzucić tego, do jakiej szkoły powinno chodzić ich dziecko, jednak można zwrócić się z tym problemem do psychologa szkolnego lub do pedagoga szkolnego. Na pewno również dyrektorzy poszczególnych placówek udzielną rodzicom niezbędnych informacji i rozwieją ewentualne wątpliwości.

IPET- co to takiego?

IPET- co to takiego? Każdy nauczyciel pracujący w placówce o charakterze specjalnym spotkał się z IPET-em. Postawmy pytanie, co to takiego IPET. IPET to indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który musi posiadać każdy uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Indywidualny Program edukacyjno- terapeutyczny piszą nauczyciele, którzy bezpośrednio pracują z danym uczniem w porozumieniu z rodzicami ucznia, każdy rodzic ma prawo przeczytać IPET oraz zaproponować zmiany. Nauczyciele pisząc IPET tworzą zespół. W skład takiego zespołu może również wchodzić dyrektor placówki. Należy przypomnieć, że każdy nauczyciel pracujący w szkole o charakterze specjalnym jest specjalistą, każdy z nich jest pedagogiem specjalny, wśród nich możemy wyróżnić logopedę, nauczyciela specjalizującego się w gimnastyce korekcyjno- kompensacyjnej, inny z nich jest pedagogiem szkolnym. Taki zespół prowadzi wnikliwą obserwację dziecka. W indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym zawarte są wszystkie mocne i słabe strony dziecka. Pojęcia z zakresu motoryki małej i dużej. Taki IPET konstruuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie, jednak nie może być on dłuższy niż etap edukacyjny. Wbrew pozorom każdy IPET to dla nauczycieli wyzwanie, dlatego, że każde dziecko jest inne i każdemu należy poświęcić bardzo dużo uwagi aby ocenić jego słabe i mocne strony. Jest on jednak niezbędny i bardzo pomocny przy ustalaniu dalszego planu kształcenia dziecka. Jakie jego umiejętności należy dalej rozwijać, z czym ma kłopoty, co stanowi większy a co mniejszy problem.

Jak powinny być wyposażone sale lekcyjne i szkoła aby mogły uczyć się z niej dzieci niepełnosprawne?

Jak powinny być wyposażone sale lekcyjne i szkoła aby mogły uczyć się z niej dzieci niepełnosprawne? Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zarówno sale lekcyjne jak i cała szkoła, a nawet teren przyszkolny powinny być odpowiednio wyposażone i spełniać odpowiednie normy, tak aby mogły uczyć się w nich dzieci niepełnosprawne. Najważniejsze są podjazdy dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich, każda szkoła powinna być zaopatrzona w takiego typu podjazdy. Dodatkowo łazienki również powinny być odpowiednio przygotowane. W łazienkach powinny znajdować się dodatkowe uchwyty, które będą pomagały przy korzystaniu z toalety. Nawet kolor ścian ma znaczenie, dla uczniów niepełnosprawnych powinno wybierać się klasy w odcieniach ciepłych, bardzo jaskrawe kolory mogą działać niepokojąco na dzieci, zwłaszcza na dzieci cierpiące na autyzm. Stoliki i krzesełka powinny również być przystosowane do tego, aby korzystały z nich dzieci niepełnosprawne. Dodatkowo sale lekcyjne mogą być wyposażone w specjalne długopisy, kredki, które ułatwią niepełnosprawnym dzieciom prace. W każdej szkole lub w każdej sali lekcyjnej powinien znajdować się kącik z dywanem tak aby dzieci w trakcie zajęć mogły wyciszyć się lub odpocząć. Dodatkowo może znajdować się tam podstawowy sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci.

Jak rozwija się dziecko słabo słyszące lub niesłyszące?

Jak rozwija się dziecko słabo słyszące lub niesłyszące? Wśród dzieci niepełnosprawnych wyróżniamy także dzieci z zaburzeniami słuchu czyli dzieci słabo słyszące i niesłyszące. Istnieją specjalne ośrodki dla dzieci słabo słyszących i niesłyszących ale jest ich niewiele. Dlatego dostęp do nich jest utrudniony, również przez dodatkowy problem jaki jest dojazd do placówki, bardzo często jest ona oddalona o kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania ucznia. Znaczna część dzieci z zaburzeniami słuchu chodzi do szkół specjalnych lub uczą się w klasach z oddziałami integracyjnymi, gdzie pracują z nimi surdopedagogowie, czyli nauczyciele wykształceni w kierunku pracy z dziećmi niesłyszącymi. Oczywiście niezbędna jest tu znajomość języka migowego, ponieważ wszystkie osoby niesłyszące posługują się tym językiem. Niekiedy zdarza się tak, że rodzice dziecka niesłyszącego również nie słyszą, dlatego język migowy jest również niezbędny w porozumiewaniu się z rodzicami chorego dziecka. U osób z zaburzeniami słuchu występują również zaburzenia mowy i trudności w czytaniu, niekiedy również trudności w pisaniu. Dodatkowo oprócz surdopedagogów, dzieci słabo słyszące i niesłyszące są pod stała opieką logopedy uczestnicząc w zajęciach logopedycznych.