Pomoc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Pomoc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych Wiadome jest, że kiedy rodzice dowiadują się o tym, że ich dziecko jest chore przeżywają wielką tragedię. Potrzebna jest im w tych najtrudniejszych momentach pomoc. Nie chodzi tylko i wyłącznie o pomoc materialną, choć i ta jest bardzo ważna, ale również o pomoc psychologa bądź pedagoga. W każdej szkole istnieje funkcja pedagoga szkolnego, który pracuje nie tylko dla uczniów. Jego obowiązkiem jest również pomoc rodzicom, których dzieci maja problemy. Pomoc ta zazwyczaj to rozmowa, która ma na celu wsparcie rodziców, ale również pokierowanie ich do odpowiednich instytucji, fundacji, które na pewno specjalizują się w tego typu pomocy dla rodziców. Jeśli chodzi o pomoc materialną to należy zwrócić się z tym do urzędu gminy albo do urzędu miasta. Na pewno rodzicom dzieci niepełnosprawnych należy się zwrot kosztów dojazdu dziecka do najbliższej szkoły. Jeśli któryś z rodziców musi zrezygnować z pracy i na stałe zająć się dzieckiem w domu, takiemu rodzicowi przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, który comiesięcznie wypłaca gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej. Ponad to, jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza określonej kwoty to rodzicom przysługuje dodatkowa pomoc z urzędu gminy, w postaci dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Warto ubiegać się o swoje i walczyć o zasiłki, które z urzędu należą się rodzicom wychowującym niepełnosprawne dzieci. Obowiązkiem urzędników jest udzielenie rodzicom chorych niezbędnych informacji, jakie dokumenty powinni złożyć oraz gdzie dalej się udać po ewentualną pomoc.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes