Archiwum tagu: placówki

Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych Jeżeli rodzice niepełnosprawnego dziecka zdecydują się na uczęszczanie ich dziecka do szkoły, poza miejscem ich zamieszkania, lub jeżeli jedyna szkoła, jaka spełnia wymogi szkoły specjalnej jest oddalona od miejsca zamieszkania dziecka, jednostka samorządowa- gmina, jest zobowiązania do zorganizowania przewozu dziecka niepełnosprawnego do najbliższej placówki, lub do zwrócenia rodzicom kosztów przejazdu dziecka do szkoły. Gmina jest zobowiązana do tego, jeżeli dziecko uczęszcza do placówki najbliżej miejsca zamieszkania, jeżeli rodzice nie zdecydowali się na szkołę najbliższą, a zdecydowali się na szkołę umiejscowioną dalej, gmina nie musi zawracać kosztów przejazdu, może to robić, jeśli sytuacja materialna rodziny jest bardzo ciężka. Gmina zazwyczaj decyduje się na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, na który zazwyczaj można dostać dofinansowanie. Jeżeli zakupi taki samochód jest w stanie przewieźć do jednej placówki nawet siedmioro dzieci. Wiadomo, że wtedy gmina musi zatrudnić kierowcę busa, jak i również opiekuna, który będzie odpowiedzialny za bezpieczne dostarczenie dzieci do szkoły, jak również ich odbiór. Jeżeli rodzice wyrażają chęć dowożenia dzieci swoim środkiem transportu, gmina wypłaca na podstawie dokumentu ze szkoły, który potwierdza ile dni dziecko uczęszczało odpowiednią kwotę, którą została określona w uprzednio spisanej umowie, pomiędzy organem prowadzącym, a rodzicami. Niestety, wielu rodziców nie wie o tym, że gmina ma obowiązek przewozu ich niepełnosprawnych dzieci do szkoły i robią to na własną rękę, ponosząc bardzo duże koszty. Dlatego warto zwracać się po pomoc i porady do jednostek samorządowych. Organem prowadzącym dowozy uczniów jest zazwyczaj zespól obsługi szkól.

Warunki kształcenia dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych

Warunki kształcenia dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego jakie warunki powinna spełniać placówka oraz klasa aby mogły pobierać w niej naukę dzieci z różnorakimi niepełno sprawnościami. Liczba dzieci w klasie uwarunkowana jest tym, z jakimi niepełno sprawnościami uczęszczają do danej klasy dzieci. Zajmijmy się najpierw szkołami i ośrodkami specjalnymi, w których edukują się tylko i wyłącznie dzieci niepełnosprawne. Jeżeli w szkole lub w klasie są dzieci z upośledzeniem znacznym lub umiarkowanym taka klasa liczy od sześciorga do ośmiorga dzieci. Natomiast jeśli uczęszczają dzieci dotknięte autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną wówczas liczba uczniów wynosi od dwóch do czterech. Ponad to, każda szkoła może zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie pomagał nauczycielowi prowadzącemu. Oczywiście poza szkołami specjalnymi, istnieją klasy z oddziałami integracyjnymi w niemal każdej placówce. Wtedy liczba wszystkich uczniów w takiej klasie musi wynosić od piętnastu do dwudziestu, przy czym uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w takiej klasie jest od trzech do pięciu. W klasie integracyjnej zazwyczaj pracuje dwoje nauczycieli, jeden jest koordynatorem, drugi zaś jest pomocnikiem nauczyciela. Obydwie te osoby muszą posiadać wykształcenie pedagogiczne oraz wykształcenie o profilu wychowania i edukacji dzieci niepełnosprawnych, na przykład: oligofrenopedagogikę, pedagogikę specjalną czy pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.