Archiwum kategorii: Oświata

Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych Jeżeli rodzice niepełnosprawnego dziecka zdecydują się na uczęszczanie ich dziecka do szkoły, poza miejscem ich zamieszkania, lub jeżeli jedyna szkoła, jaka spełnia wymogi szkoły specjalnej jest oddalona od miejsca zamieszkania dziecka, jednostka samorządowa- gmina, jest zobowiązania do zorganizowania przewozu dziecka niepełnosprawnego do najbliższej placówki, lub do zwrócenia rodzicom kosztów przejazdu dziecka do szkoły. Gmina jest zobowiązana do tego, jeżeli dziecko uczęszcza do placówki najbliżej miejsca zamieszkania, jeżeli rodzice nie zdecydowali się na szkołę najbliższą, a zdecydowali się na szkołę umiejscowioną dalej, gmina nie musi zawracać kosztów przejazdu, może to robić, jeśli sytuacja materialna rodziny jest bardzo ciężka. Gmina zazwyczaj decyduje się na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, na który zazwyczaj można dostać dofinansowanie. Jeżeli zakupi taki samochód jest w stanie przewieźć do jednej placówki nawet siedmioro dzieci. Wiadomo, że wtedy gmina musi zatrudnić kierowcę busa, jak i również opiekuna, który będzie odpowiedzialny za bezpieczne dostarczenie dzieci do szkoły, jak również ich odbiór. Jeżeli rodzice wyrażają chęć dowożenia dzieci swoim środkiem transportu, gmina wypłaca na podstawie dokumentu ze szkoły, który potwierdza ile dni dziecko uczęszczało odpowiednią kwotę, którą została określona w uprzednio spisanej umowie, pomiędzy organem prowadzącym, a rodzicami. Niestety, wielu rodziców nie wie o tym, że gmina ma obowiązek przewozu ich niepełnosprawnych dzieci do szkoły i robią to na własną rękę, ponosząc bardzo duże koszty. Dlatego warto zwracać się po pomoc i porady do jednostek samorządowych. Organem prowadzącym dowozy uczniów jest zazwyczaj zespól obsługi szkól.

Oligofrenopedagog- kto to taki?

Oligofrenopedagog- kto to taki? Co raz więcej słyszymy o nauczycielach, którzy w swoim dorobku mogą pochwalić się studiami podyplomowymi z zakresu oligofrenopedagogiki czy też kursami kwalifikującymi z oligofrenopedagogiki. Oligofrenopedagog, to osoba, która jest wykształcona w kierunku pracy z dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. Poza studiami, czy kursem kwalifikującym, oligofrenopedagog musi wykazywać niezwykłą empatię i chęć do pracy z dziećmi chorymi. Nie każdy człowiek da radę w takiej pracy, jest to praca niezwykle trudna, wymagająca wiele cierpliwości oraz niekiedy wielu poświęceń. Nauczyciele, którzy posiadają kwalifikacje z oligofrenopedagogiki z reguły posiadają również inne wykształcenie. Są nauczycielami, na przykład chemii, biologii, języka polskiego, a studia z oligofrenopedagogiki pozwalają im dopełnić etat, na przykład z nauczania wspomagającego z uczniem, bądź uczniami niepełnosprawnymi. Oligofrenopedagogika idzie w parze z pedagogiką specjalną, takie wykształcenie muszą posiadać osoby pracujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Do takich ośrodków uczęszczają dzieci tylko i wyłącznie niepełnosprawne, nie ma tam klas z oddziałami integracyjnymi. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym jest na pewno nie lada wyzwaniem, ale widząc postępy dzieci, oraz ich uśmiech przy wykonywaniu najmniejszych czynności jest balsamem dla duszy, bo dla takich chwil warto wykonywać tą pracę.

Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej Obecnie bardzo dużo słyszy się o terapii integracji sensorycznej. Coraz więcej szkól i przedszkoli specjalnych w swojej ofercie edukacyjnej zajęcia właśnie z integracji sensorycznej. Czym właściwie jest integracja sensoryczna? W skrócie jest to prawidłowe odbieranie bodźców z otoczenia i łączenie ich czyli integrowanie z wcześnie poznanymi doświadczeniami. Mózg dziecka chorego otrzymuje bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe, równowagi. Sala do integracji sensorycznej musi być bardzo bogato wyposażona, we wszystkie niezbędne do tej terapii sprzęty. Osoba, która prowadzi te zajęcia również musi być wykształcona w tym kierunku, tak aby zajęcia były jak najbardziej przydatne i przyniosły jak najwięcej efektów. Głównym celem terapii integracji sensorycznej jest dostarczenie organizowani bodźców, ale w ilości kontrolowanej. Zazwyczaj odbywa się to wszystko poprzez zabawę, bo jak wszyscy doskonale wiemy terapia przez zabawę jest najlepszą i najbardziej skuteczna terapią. Cena 45-minutowych zajęć z terapii integracji sensorycznej jest uwarunkowana oczywiście miejscem w jakim znajduje się gabinet. Im większe miasto tym cena terapii jest wyższa. Cena 45-minutowaych zajęć rozpoczyna się od kwoty 100 złotych.

Nauk czytania metodą Domana

Nauk czytania metodą Domana Coraz bardziej popularna w szkołach specjalnych oraz w klasach z oddziałami integracyjnymi stała się nauka czytania metodą Domana. Co to za metoda i na czym dokładnie polega? Nauka czytania metodą Domana polega na tym, że pokazujemy kilkukrotnie dziecku kartkę z wyrazem. Kartka ma określone wielkości. Musimy rozpocząć od bardzo prostych słów, które bez problemu dziecko znajdzie w otaczającej go rzeczywistości i od słów, które często słyszy. Wielu nauczycieli czy terapeutów zaczyna od imienia dziecka, albo od prostych rzeczowników, na przykład: „ mama”, „tata”, „siostra”, „brat”. Ta metoda nazywa jest metodą nauki przez zabawę. Powszechnie jest wiadome, że każe dziecka, nie zależnie od tego czy jest zdrowe, czy ma jakieś zaburzenia najbardziej efektywnie uczy się przez zabawę. Przy tej metodzie, jak mi przy każdej innej nauce, najważniejsza jest systematyczność. To systematyczne wykonywanie pewnych czynności, ćwiczenie ich sprawia, że staja się one dla nas coraz prostsze. Łatwe do wykonania. Nie można dziecka do niczego zmuszać, jeśli dziecko nie ma ochoty na pracę, lub jest zmęczone, nie należy go na siłę zmuszać do wykonywania ćwiczeń. Jeśli będziemy naciskać na dziecko, odniesiemy zupełnie odwrotny skutek do zamierzonego. Dziecko na pewno nie zrobi postępów, a wręcz przeciwnie zniechęci się do dalszej pracy.