Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka Większość dzieci rozwija się prawidłowo i zazwyczaj rodzinie nie zauważają żadnych niepokojących sygnałów. Czasami jednak zdarza się tak, że rozwój dziecka nie przebiega w sposób prawidłowy. Zazwyczaj to rodzice zauważają, że jest coś nie tak. Jeśli rodzice tego nie zauważą, zauważają to nauczyciele, którzy natychmiast interweniują. W każdej mieście znajduje się poradnia psychologiczno – pedagogiczna, do której należy się zgłosić. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydaja orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli dziecko otrzyma takie orzeczenie musi być kształcone w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, lub w klasie z oddziałami integracyjnymi. Ponad to, uczeń musi otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Istnieją trzy podstawowe stopnie niepełnosprawności, niepełnosprawność w stopniu lekkim, niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i niepełnosprawność w stopniu znacznym. W zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka, podejmuje on naukę w odpowiedniej placówce. W dzisiejszych czasach istnieje wiele szkół o profilu specjalnym, a oferta edukacyjna jest naprawdę bogata. W każdej placówce odbywają się zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej, a często nawet z dogoterapii czy hipoterapii oraz bardzo modnej teraz terapii integracji sensorycznej. Dlatego rodzice maja naprawdę duży wybór i mogą zdecydować się na najlepszą dla ich dziecka placówkę. Szkoły są zarówno o charakterze publicznym, jak i prywatnym, to nikt inny, jak rodzice decydują o charakterze placówki, do jakiej uczęszcza dziecko.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes