Archiwum tagu: nauczyciel

Oligofrenopedagog- kto to taki?

Oligofrenopedagog- kto to taki? Co raz więcej słyszymy o nauczycielach, którzy w swoim dorobku mogą pochwalić się studiami podyplomowymi z zakresu oligofrenopedagogiki czy też kursami kwalifikującymi z oligofrenopedagogiki. Oligofrenopedagog, to osoba, która jest wykształcona w kierunku pracy z dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. Poza studiami, czy kursem kwalifikującym, oligofrenopedagog musi wykazywać niezwykłą empatię i chęć do pracy z dziećmi chorymi. Nie każdy człowiek da radę w takiej pracy, jest to praca niezwykle trudna, wymagająca wiele cierpliwości oraz niekiedy wielu poświęceń. Nauczyciele, którzy posiadają kwalifikacje z oligofrenopedagogiki z reguły posiadają również inne wykształcenie. Są nauczycielami, na przykład chemii, biologii, języka polskiego, a studia z oligofrenopedagogiki pozwalają im dopełnić etat, na przykład z nauczania wspomagającego z uczniem, bądź uczniami niepełnosprawnymi. Oligofrenopedagogika idzie w parze z pedagogiką specjalną, takie wykształcenie muszą posiadać osoby pracujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Do takich ośrodków uczęszczają dzieci tylko i wyłącznie niepełnosprawne, nie ma tam klas z oddziałami integracyjnymi. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym jest na pewno nie lada wyzwaniem, ale widząc postępy dzieci, oraz ich uśmiech przy wykonywaniu najmniejszych czynności jest balsamem dla duszy, bo dla takich chwil warto wykonywać tą pracę.

IPET- co to takiego?

IPET- co to takiego? Każdy nauczyciel pracujący w placówce o charakterze specjalnym spotkał się z IPET-em. Postawmy pytanie, co to takiego IPET. IPET to indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który musi posiadać każdy uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Indywidualny Program edukacyjno- terapeutyczny piszą nauczyciele, którzy bezpośrednio pracują z danym uczniem w porozumieniu z rodzicami ucznia, każdy rodzic ma prawo przeczytać IPET oraz zaproponować zmiany. Nauczyciele pisząc IPET tworzą zespół. W skład takiego zespołu może również wchodzić dyrektor placówki. Należy przypomnieć, że każdy nauczyciel pracujący w szkole o charakterze specjalnym jest specjalistą, każdy z nich jest pedagogiem specjalny, wśród nich możemy wyróżnić logopedę, nauczyciela specjalizującego się w gimnastyce korekcyjno- kompensacyjnej, inny z nich jest pedagogiem szkolnym. Taki zespół prowadzi wnikliwą obserwację dziecka. W indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym zawarte są wszystkie mocne i słabe strony dziecka. Pojęcia z zakresu motoryki małej i dużej. Taki IPET konstruuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie, jednak nie może być on dłuższy niż etap edukacyjny. Wbrew pozorom każdy IPET to dla nauczycieli wyzwanie, dlatego, że każde dziecko jest inne i każdemu należy poświęcić bardzo dużo uwagi aby ocenić jego słabe i mocne strony. Jest on jednak niezbędny i bardzo pomocny przy ustalaniu dalszego planu kształcenia dziecka. Jakie jego umiejętności należy dalej rozwijać, z czym ma kłopoty, co stanowi większy a co mniejszy problem.