Jak rozwija się dziecko słabo słyszące lub niesłyszące?

Jak rozwija się dziecko słabo słyszące lub niesłyszące? Wśród dzieci niepełnosprawnych wyróżniamy także dzieci z zaburzeniami słuchu czyli dzieci słabo słyszące i niesłyszące. Istnieją specjalne ośrodki dla dzieci słabo słyszących i niesłyszących ale jest ich niewiele. Dlatego dostęp do nich jest utrudniony, również przez dodatkowy problem jaki jest dojazd do placówki, bardzo często jest ona oddalona o kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania ucznia. Znaczna część dzieci z zaburzeniami słuchu chodzi do szkół specjalnych lub uczą się w klasach z oddziałami integracyjnymi, gdzie pracują z nimi surdopedagogowie, czyli nauczyciele wykształceni w kierunku pracy z dziećmi niesłyszącymi. Oczywiście niezbędna jest tu znajomość języka migowego, ponieważ wszystkie osoby niesłyszące posługują się tym językiem. Niekiedy zdarza się tak, że rodzice dziecka niesłyszącego również nie słyszą, dlatego język migowy jest również niezbędny w porozumiewaniu się z rodzicami chorego dziecka. U osób z zaburzeniami słuchu występują również zaburzenia mowy i trudności w czytaniu, niekiedy również trudności w pisaniu. Dodatkowo oprócz surdopedagogów, dzieci słabo słyszące i niesłyszące są pod stała opieką logopedy uczestnicząc w zajęciach logopedycznych.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes