Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo?

Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo? To pytanie zadaje sobie każdy nauczyciel na początku pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo. Zwłaszcza kiedy to jego pierwsza praca lub dziecko niepełnosprawne ruchowo zaczyna pierwszy etap edukacyjny. Jakie największe problemy są z tym związane? Na pewno jednym z największych problemów jest brak postawy siedzącej u ucznia lub trudność z jej przyjęciem. Dla każdego dziecka ruch jest bardzo ważny. Dlatego dziecko niepełnosprawne ruchowo ma wielkie ograniczenia. Wpływa to również na rozwój emocjonalny dziecka, ponieważ nie rozwija się ono tak jak dziecko zdrowe. Tempo pracy dziecka jest bardzo wolne, z tym również musi liczyć się nauczyciel. Tempo pracy powinno być indywidualnie dopasowane do ucznia. Mówimy tutaj głównie o nauczaniu w klasie integracyjnej gdzie zdrowe dzieci pobierają naukę razem z dziećmi chorymi. Kolejnym problemem, który dotyka dziecko niepełnosprawne ruchowo jest bardzo niska samoocena, niskie poczucie własnej wartości. Dlatego, że dziecko to jest zupełnie zależne od innych, w domu jest zależne od rodziców i rodziny, a w szkole od nauczycieli i innych dzieci. Dlatego może lepiej by było gdyby dziecko niepełnosprawne uczęszczało do placówki o profilu kształcenia specjalnego, czyli do takiej szkoły, w której uczą się wyłącznie dzieci niepełnosprawne, wtedy chore dziecko miało by aż tak niskiej samooceny, ponieważ przebywało by wśród dzieci chorych.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes