IPET- co to takiego?

IPET- co to takiego? Każdy nauczyciel pracujący w placówce o charakterze specjalnym spotkał się z IPET-em. Postawmy pytanie, co to takiego IPET. IPET to indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który musi posiadać każdy uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Indywidualny Program edukacyjno- terapeutyczny piszą nauczyciele, którzy bezpośrednio pracują z danym uczniem w porozumieniu z rodzicami ucznia, każdy rodzic ma prawo przeczytać IPET oraz zaproponować zmiany. Nauczyciele pisząc IPET tworzą zespół. W skład takiego zespołu może również wchodzić dyrektor placówki. Należy przypomnieć, że każdy nauczyciel pracujący w szkole o charakterze specjalnym jest specjalistą, każdy z nich jest pedagogiem specjalny, wśród nich możemy wyróżnić logopedę, nauczyciela specjalizującego się w gimnastyce korekcyjno- kompensacyjnej, inny z nich jest pedagogiem szkolnym. Taki zespół prowadzi wnikliwą obserwację dziecka. W indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym zawarte są wszystkie mocne i słabe strony dziecka. Pojęcia z zakresu motoryki małej i dużej. Taki IPET konstruuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie, jednak nie może być on dłuższy niż etap edukacyjny. Wbrew pozorom każdy IPET to dla nauczycieli wyzwanie, dlatego, że każde dziecko jest inne i każdemu należy poświęcić bardzo dużo uwagi aby ocenić jego słabe i mocne strony. Jest on jednak niezbędny i bardzo pomocny przy ustalaniu dalszego planu kształcenia dziecka. Jakie jego umiejętności należy dalej rozwijać, z czym ma kłopoty, co stanowi większy a co mniejszy problem.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes