Archiwum tagu: edukacja

Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych Jeżeli rodzice niepełnosprawnego dziecka zdecydują się na uczęszczanie ich dziecka do szkoły, poza miejscem ich zamieszkania, lub jeżeli jedyna szkoła, jaka spełnia wymogi szkoły specjalnej jest oddalona od miejsca zamieszkania dziecka, jednostka samorządowa- gmina, jest zobowiązania do zorganizowania przewozu dziecka niepełnosprawnego do najbliższej placówki, lub do zwrócenia rodzicom kosztów przejazdu dziecka do szkoły. Gmina jest zobowiązana do tego, jeżeli dziecko uczęszcza do placówki najbliżej miejsca zamieszkania, jeżeli rodzice nie zdecydowali się na szkołę najbliższą, a zdecydowali się na szkołę umiejscowioną dalej, gmina nie musi zawracać kosztów przejazdu, może to robić, jeśli sytuacja materialna rodziny jest bardzo ciężka. Gmina zazwyczaj decyduje się na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, na który zazwyczaj można dostać dofinansowanie. Jeżeli zakupi taki samochód jest w stanie przewieźć do jednej placówki nawet siedmioro dzieci. Wiadomo, że wtedy gmina musi zatrudnić kierowcę busa, jak i również opiekuna, który będzie odpowiedzialny za bezpieczne dostarczenie dzieci do szkoły, jak również ich odbiór. Jeżeli rodzice wyrażają chęć dowożenia dzieci swoim środkiem transportu, gmina wypłaca na podstawie dokumentu ze szkoły, który potwierdza ile dni dziecko uczęszczało odpowiednią kwotę, którą została określona w uprzednio spisanej umowie, pomiędzy organem prowadzącym, a rodzicami. Niestety, wielu rodziców nie wie o tym, że gmina ma obowiązek przewozu ich niepełnosprawnych dzieci do szkoły i robią to na własną rękę, ponosząc bardzo duże koszty. Dlatego warto zwracać się po pomoc i porady do jednostek samorządowych. Organem prowadzącym dowozy uczniów jest zazwyczaj zespól obsługi szkól.

IPET- co to takiego?

IPET- co to takiego? Każdy nauczyciel pracujący w placówce o charakterze specjalnym spotkał się z IPET-em. Postawmy pytanie, co to takiego IPET. IPET to indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który musi posiadać każdy uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Indywidualny Program edukacyjno- terapeutyczny piszą nauczyciele, którzy bezpośrednio pracują z danym uczniem w porozumieniu z rodzicami ucznia, każdy rodzic ma prawo przeczytać IPET oraz zaproponować zmiany. Nauczyciele pisząc IPET tworzą zespół. W skład takiego zespołu może również wchodzić dyrektor placówki. Należy przypomnieć, że każdy nauczyciel pracujący w szkole o charakterze specjalnym jest specjalistą, każdy z nich jest pedagogiem specjalny, wśród nich możemy wyróżnić logopedę, nauczyciela specjalizującego się w gimnastyce korekcyjno- kompensacyjnej, inny z nich jest pedagogiem szkolnym. Taki zespół prowadzi wnikliwą obserwację dziecka. W indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym zawarte są wszystkie mocne i słabe strony dziecka. Pojęcia z zakresu motoryki małej i dużej. Taki IPET konstruuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie, jednak nie może być on dłuższy niż etap edukacyjny. Wbrew pozorom każdy IPET to dla nauczycieli wyzwanie, dlatego, że każde dziecko jest inne i każdemu należy poświęcić bardzo dużo uwagi aby ocenić jego słabe i mocne strony. Jest on jednak niezbędny i bardzo pomocny przy ustalaniu dalszego planu kształcenia dziecka. Jakie jego umiejętności należy dalej rozwijać, z czym ma kłopoty, co stanowi większy a co mniejszy problem.