Dodatkowe zasiłki dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

Dodatkowe zasiłki dla rodziców niepełnosprawnych dzieci Polskie państwo oczywiście wspiera rodziców, którzy wychowują dzieci niepełnosprawne. Oprócz świadczenia pielęgnacyjnego, które w roku 2015 wynosi 1200 złotych netto, rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą liczyć również na dodatkową pomoc finansową. Jaka to pomoc? Mianowicie rodzice mogą liczyć na tak zwany zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi 153 złote miesięcznie. Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza podanej kwoty progowe, rodzice mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny, który przysługuje nie tylko na dzieci niepełnosprawne, przysługuje na wszystkie dzieci wychowujące się w danej rodzinie. Do zasiłku rodzinnego przysługuje na dziecko niepełnosprawne, tak zwany dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi on od 50 do 400 złotych na dziecko. Jeśli w rodzinie wychowuje się powyżej trójki dzieci, rodzina taka uznawana jest za rodzinę wielodzietną i przysługuje jej dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek taki wynosi 80 złotych miesięcznie. Dodatkowo rodzice wychowujące dzieci niepełnosprawne, mogą ubiegać się o różnorakie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz przysługuje im ulga podatkowa.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes