Czym jest afazja i jak pracować z dzieckiem z afazją?

Czym jest afazja i jak pracować z dzieckiem z afazją? Czym jest afazja i jak możemy ja zdefiniować? Afazja to specyficzne zaburzenia mowy występujące u dzieci, które charakteryzuje brak wyrażania słowami swoich myśli. Niestety obecnie zaburzenie to spotyka coraz większą liczbę dzieci. Jedną z odmian afazji jest afazja sensoryczna, która charakteryzuje się brakiem zrozumienia mowy innych i mowy swojej. Innym rodzajem afazji jaki wyróżniamy, to afazja ruchowa. Czym charakteryzuje się afazja ruchowa? Afazja ruchowa występuje wtedy, kiedy dziecko poprawnie rozumie wypowiedzi innych osób. Ma natomiast problem z budowaniem własnych wypowiedzi. Nie umie budować zdań. Za mowę opowiada oczywiście prawidłowe działanie mózgu. Afazja występuje wtedy, kiedy płat mózgu odpowiedzialny za mowę jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo. Aby pomoc dzieciom, u których występuje afazja należy przeprowadzać z nimi zajęcia rewalidacyjne. Do zajęć rewalidacyjnych należą zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne. W przypadku dzieci dotkniętych afazją najbardziej przydatne są zajęcia z logopedii, ponieważ warunkują one prawidłową mowę i wyeliminowanie wad wymowy. Takie zajęcia ma w swojej ofercie każda szkoła, a dodatkowo istnieje wiele prywatnych gabinetów logopedycznych, które oferują wiele zajęć specjalistycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, lub dzieci, które nie mówią w ogóle.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes