Czy osoba niepełnosprawna może pracować?

Czy osoba niepełnosprawna może pracować? Osoba niepełnosprawna nie jest całkowicie skreślona z rynku pracy. Oczywiście może podjąć pracę odpowiednią dla jego kwalifikacji ,umiejętności lub zainteresowań. Kodeks pracy przewiduje to, że osoby niepełnosprawne podejmą prace i ma odpowiednie regulacje prawne. Kodeks pracy przewiduje, że osoby niepełnosprawne nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i nie więcej niż 40 godzin tygodniowo, a co za tym idzie osoby niepełnosprawne nie mogą pracować w nocy oraz w weekendy, a także poza wyznaczonymi godzinami pracy. Osobie niepełnosprawnej zatrudnionej na umowę o pracę przysługuje także dodatkowy urlop. W skali roku dodatkowy urlop wynosi 10 dni. Ponad to, osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowa przerwa w pracy. Kodeks pracy przewiduje 15 minut dodatkowej przerwy w ciągu dnia. Dla osoby niepełnosprawnej praca jest bardzo ważna, dlatego, że nie pozwala aby osoba ta czuła się wykluczona społecznie. W dzisiejszych czasach wiele urzędów pracy prowadzi programy zatrudnieniowe dla osób niepełnosprawnych w celu ich aktywizacji zawodowej, co jest bardzo dobrą perspektywą na przyszłość dla osób niepełnosprawnych, co uniemożliwia ich wykluczenie społeczne.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes