Archiwum: Sierpień 2015

Czym jest afazja i jak pracować z dzieckiem z afazją?

Czym jest afazja i jak pracować z dzieckiem z afazją? Czym jest afazja i jak możemy ja zdefiniować? Afazja to specyficzne zaburzenia mowy występujące u dzieci, które charakteryzuje brak wyrażania słowami swoich myśli. Niestety obecnie zaburzenie to spotyka coraz większą liczbę dzieci. Jedną z odmian afazji jest afazja sensoryczna, która charakteryzuje się brakiem zrozumienia mowy innych i mowy swojej. Innym rodzajem afazji jaki wyróżniamy, to afazja ruchowa. Czym charakteryzuje się afazja ruchowa? Afazja ruchowa występuje wtedy, kiedy dziecko poprawnie rozumie wypowiedzi innych osób. Ma natomiast problem z budowaniem własnych wypowiedzi. Nie umie budować zdań. Za mowę opowiada oczywiście prawidłowe działanie mózgu. Afazja występuje wtedy, kiedy płat mózgu odpowiedzialny za mowę jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo. Aby pomoc dzieciom, u których występuje afazja należy przeprowadzać z nimi zajęcia rewalidacyjne. Do zajęć rewalidacyjnych należą zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne. W przypadku dzieci dotkniętych afazją najbardziej przydatne są zajęcia z logopedii, ponieważ warunkują one prawidłową mowę i wyeliminowanie wad wymowy. Takie zajęcia ma w swojej ofercie każda szkoła, a dodatkowo istnieje wiele prywatnych gabinetów logopedycznych, które oferują wiele zajęć specjalistycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, lub dzieci, które nie mówią w ogóle.

Dodatkowe zasiłki dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

Dodatkowe zasiłki dla rodziców niepełnosprawnych dzieci Polskie państwo oczywiście wspiera rodziców, którzy wychowują dzieci niepełnosprawne. Oprócz świadczenia pielęgnacyjnego, które w roku 2015 wynosi 1200 złotych netto, rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą liczyć również na dodatkową pomoc finansową. Jaka to pomoc? Mianowicie rodzice mogą liczyć na tak zwany zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi 153 złote miesięcznie. Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza podanej kwoty progowe, rodzice mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny, który przysługuje nie tylko na dzieci niepełnosprawne, przysługuje na wszystkie dzieci wychowujące się w danej rodzinie. Do zasiłku rodzinnego przysługuje na dziecko niepełnosprawne, tak zwany dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi on od 50 do 400 złotych na dziecko. Jeśli w rodzinie wychowuje się powyżej trójki dzieci, rodzina taka uznawana jest za rodzinę wielodzietną i przysługuje jej dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek taki wynosi 80 złotych miesięcznie. Dodatkowo rodzice wychowujące dzieci niepełnosprawne, mogą ubiegać się o różnorakie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz przysługuje im ulga podatkowa.

Co robić kiedy nasze dziecko ma dysleksję?

Co robić kiedy nasze dziecko ma dysleksję? Wielu rodziców boryka się z problemami w czytaniu i pisaniu ich pociech. Często na wywiadówkach od nauczycieli słyszą słowo „dysleksja”. Są wtedy niemal przerażeni, jak się okazuje- nie ma się czego bać. Z reguły dysleksję rozwojową określa się jako ogólnie problemy z uczeniem się. Dysleksja rozwojowa dzieli się między innymi na dysleksję czyli problemy z czytaniem. Czym są problemy z czytaniem? Najogólniej to brak płynności w czytaniu, mylenie kolejności liter, bardzo wolne tempo czytania, tak zwane „literowanie” wyrazu lub czytanie go na „raty” czyli po kilka sylab. Kolejną gałęzią dysleksji rozwojowej jest dysortografia czyli niepoprawny zapis wyrazów. Przejawia się myleniem liter, z reguły literki „b” z literką „p”. oraz opuszczanie liter, mylenie końcówek wyrazów. Kolejną gałęzią jest dysgrafia, czyli problem z ładnym i starannym pisaniem. Niemal każde dziecko ma problem z tym żeby jego pismo było staranne. Każdą z wyżej wymienionych rodzajów dysleksji rozwojowej potwierdza zespół orzekający w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Każdy uczeń z takim orzeczeniem z poradni jest nieco inaczej traktowany na testach kompetencyjnych. Nie ma aż tak dużego rygoru jeśli chodzi o stosowanie zasad ortografii, czy podejścia do starannego i estetycznego pisma.

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka Większość dzieci rozwija się prawidłowo i zazwyczaj rodzinie nie zauważają żadnych niepokojących sygnałów. Czasami jednak zdarza się tak, że rozwój dziecka nie przebiega w sposób prawidłowy. Zazwyczaj to rodzice zauważają, że jest coś nie tak. Jeśli rodzice tego nie zauważą, zauważają to nauczyciele, którzy natychmiast interweniują. W każdej mieście znajduje się poradnia psychologiczno – pedagogiczna, do której należy się zgłosić. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydaja orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli dziecko otrzyma takie orzeczenie musi być kształcone w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, lub w klasie z oddziałami integracyjnymi. Ponad to, uczeń musi otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Istnieją trzy podstawowe stopnie niepełnosprawności, niepełnosprawność w stopniu lekkim, niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i niepełnosprawność w stopniu znacznym. W zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka, podejmuje on naukę w odpowiedniej placówce. W dzisiejszych czasach istnieje wiele szkół o profilu specjalnym, a oferta edukacyjna jest naprawdę bogata. W każdej placówce odbywają się zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej, a często nawet z dogoterapii czy hipoterapii oraz bardzo modnej teraz terapii integracji sensorycznej. Dlatego rodzice maja naprawdę duży wybór i mogą zdecydować się na najlepszą dla ich dziecka placówkę. Szkoły są zarówno o charakterze publicznym, jak i prywatnym, to nikt inny, jak rodzice decydują o charakterze placówki, do jakiej uczęszcza dziecko.